× ALISHPAZ صفحه اصلی هزینه طراحی سایت درباره ما ارتباط با ما

هزینه پشتیبانی

هزینه مدیریت و پشتیبانی
و قرار دادن مطالب
یا محصولات مورد نظر شما عزیزان
در وبسایت به شرح زیر می باشد

نوع فعالیتهزینه هر ماه به تومان
قرار دادن ماهیانه 10مطلب یا محصول در سایت200.000
قرار دادن ماهیانه 20مطلب یا محصول در سایت400.000
قرار دادن ماهیانه 30مطلب یا محصول در سایت600.000


Designed and Developed by ALISHPAZ Copyright © 2022 All Rights Reserved