× ALISHPAZ صفحه اصلی هزینه طراحی سایت درباره ما ارتباط با ما

هزینه پشتیبانی

هزینه مدیریت و پشتیبانی
و قرار دادن مطالب
یا محصولات مورد نظر شما عزیزان
در وبسایت به شرح زیر می باشد

نوع فعالیتهزینه هر ماه به تومان
قرار دادن ماهیانه 10مطلب یا محصول در سایتتوافقی
قرار دادن ماهیانه 20مطلب یا محصول در سایتتوافقی
قرار دادن ماهیانه 30مطلب یا محصول در سایتتوافقی


Designed and Developed by ALISHPAZ Copyright © 2022 All Rights Reserved